Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere til Barneoya – Kalvøya Kulturfestival

NRK er en av de største og kanskje den viktigste formidler av norsk barnekultur. Vi har lange barnekulturelle tradisjoner og vår oppgave er å gi barn en meningsfull og god opplevelse. Vårt mål er å lage innhold som kan stimulere og utvikle fantasi og nysgjerrighet, empati og toleranse hos barna. Våre tilbud til barn skal virke engasjerende, underholdende og meningsfylt. Barna skal inspireres til å ta vårt programinnhold med seg ut i hverdag og lek, og vi skal bringe barnas hverdag inn i programmene. Det handler om gjenkjennelse, identifikasjon og positiv bekreftelse på seg selv. Dette arbeidet gjør vi på flere arenaer; på TV, på radio, på nett og på scener rundt omkring i landet. Det er viktig for oss å treffe barna på deres egne arena slik at vi kan møte dem og at de får møte noen av våre frontfigurer ansikt til ansikt.

Hydro
Hydro er et energi- og aluminiumsselskap med mer enn 33.000 ansatte verden over. I 100 år har vår norske kulturarv påvirket holdningen til verdiskaping: Hos oss er forretningsmessige resultater og samfunnsmessige behov uatskillelige og gjensidig avhengige av hverandre. Gjennom å støtte Barneøya ønsker vi å bidra til et arrangement som fremmer sunne aktiviter for barn og unge som igjen vil bidra til et mer livskraftig samfunn i fremtiden.

Aftenposten
Aftenposten er en breddeavis som ønsker å bidra til kunnskap og mestring til barn i alle aldre.

Gjennom reintroduksjon av A-jollen ønsker Aftenposten å bidra til at barn skal oppleve gleden ved å seile, mestre elementene og erobre nye horisonter. I samarbeid med KNS gir vi å barn mulighet for en liten seilopplevelse med A-jollen, Aftenposten egen seilbåt for førstegangsseilere.

Hafslund
Hafslund er stolt av å være samarbeidspartner med Barneøya! Vi leverer strøm og sikkerhetsprodukter til norske familier og ønsker å støtte opp om positive tiltak rettet mot barn. Engasjementet har også som siktemål å bygge identitet og felleskap internt i konsernet.

Sandvika Storsenter
Sandvika Storsenter er et av Norges største kjøpesenter med 6 millioner kunder innom i løpet av ett år. Gjennom vårt samarbeid med Barneøya fremmer vi barnekultur og gode aktiviteter for barnefamilier. Vi er stolt av å kunne støtte Barneøya, som har en lav kommersiell profil og er en veldig annerledes arena enn det vi selv er.

Bærum kommune
Bærum kommune er en av landets største kommuner med et bredt sammensatt spekter av tilbud til innbyggerne. Vi legger bl.a. stor vekt på utvikling og tilrettelegging for tilbud til barn og unge, og Barneøya er i så måte et flott arrangement. Det er lang tradisjon for å ha arrangementer og festivaler på Kalvøya. Den ikke-kommersielle profilen som er valgt på rammene for Barneøya oppfattes som svært positiv, og kommunen legger så langt det er mulig forholdene til rette for at arrangementet skal finne sin form og varige plass i tilbudet til innbyggerne.

Foruten å legge forholdene til rette for den tekniske avviklingen av Barneøya på Kalvøya vil kommunen være representert av Kulturarena Bærum med en stand med ansiktsmaling, ballong-kunst og annen gratis moro.

Norges Blindeforbund
Hurra for Barneøya som husker på oss! Jenter og gutter som er blinde eller svaksynte har gjerne trøbbel med å henge med seende unger i fritiden. Aktivitetene krever for det meste at man ser. På Barneøya skal det skje masse spennende som også synshemmede lett kan bli med på, i trygge omgivelser. Dessuten kan seende få prøve seg på noen av ”våre” favorittleker som lydgeværskyting eller hinderløyper MED BIND FOR ØYNENE. Har du aldri se tt en førerhund lede en blind utenom de utroligste hindringer? Da kan du oppleve det på Barneøya.

Det er glimrende at seende og synshemmede unger kan ha det gøy på samme arena. Det er likestilling det!

Handicappede Barns Foreldreforening
Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsdekkende interesseorganisasjon for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser. Vi krever ingen spesiell diagnose eller funksjonsnivå, og har medlemmer med sjeldne diagnoser, med mer kjente diagnoser og helt uten diagnoser. Vi har også medlemmer med multifunksjonsnedsettelser. Vi har pr i dag ca 1.400 medlemmer over hele landet, med lokallag/kontaktpersoner i de aller fleste fylkene. Lokallagene legger opp til egne aktiviteter både sosialt og faglig, og mange av lokallagene jobber også politisk mot sin(e) kommune(r). HBF fokuserer på å øke livskvaliteten til hele familien, ikke bare barnet med funksjonsnedsettelse, og jobber for gode tilbud for alle.

Samarbeidspartnere til festival